Jesu under ved brylluppet i Kana (Joh 2,1-11) 2.s.e. Epifani 2017

Hør søndagens prædiken om Jesu første under, da han vender tilbage til Galilæa fra sin dåb i jordanfloden.

Hør prædiken 1.s.e. Epifani 2017 (Luk 2,39-52)

1. søndag efter Helligtrekonger, Epifani eller Kristi Åbenbarelsesfest. Kært barn har mange navne, og søndagen kaldes også traditionelt den hellige families fest.

Vi hører om Jesusbarnet, der vokser op i Nazareth og tages med sine forældre til Templet i Jerusalem, hvor han giver et glimt af sin guddommelighed.

Søndagens tekst lærer os både om kristnes pligter i familie og menighed. Den handler også både om Jesu person og frelserværk.

Hør prædiken: Jesu andet komme (Luk 21,25-36) 2. s.i. Advent

Hør søndagens prædiken om Jesu andet kommet og forberedelsen dertil.

Hør prædiken: Løfterne om Messias (Matt 21,1-9) 1.s. i advent 2016

Ved sit indtog i Jerusalem opfyldte Jesus Det Gamle Testamentes profetier. Da søndagens tekst også er prædiketekst på palmesøndag, tager denne prædiken udgangspunkt i, at Jesus opfyldte profetierne.

Vi tager et hurtigt blik på en række af de løfter, Gud havde givet om Messias fra Adam og Eva til profeten Malakias, der afsluttede Det Gamle Testamente.

Hør prædiken fra Allehelgens Søndag (Matt 5,13-16)

Hør søndagens prædiken, hvor Jesus fortæller sine disciple, at de er jordens salt og verdens lys. hvad vil det sige?