“Lad al jordens kød nu tie” – Salme over Jakobsliturgiens kerubhymne

En fri gendigtning af “Let all mortal flesh keep silence”, som er en engelsk metrisk gendigtning fra 1800-tallet af Jakobsliturgiens kerubhymne, som er en af de tidligst kendte hymner, formodentligt fra ikke senere end 275 e.kr.

Denne hymne blev senere udskiftet med det, der i dag kendes som kerubhymnen i østkirkens liturgier, men bibeholdes i Jakobsliturgien, som stadig bruges ved visse lejligheder. Kerubhymnen markerede overgangen til nadverliturgien og passer i en vestkirkelig kontekst ind som salme efter prædikenen.

Melodien kan bl.a. findes her.

Som øvrige salmer her på siden til fri afbenyttelse med kildeangivelse.

Far, verden, far vel! (Alle vers)

En salme med måske et lidt dårligt ry som en primært negativ salme. Det skyldes måske også, at man i Den Danske Salmebog har fjernet de sidste 5 vers, så det, der står tilbage, er en del vers om denne verdens forfængelighed og 2 vers om alternativet hertil. Her er den i en let revideret udgave med alle 15 vers. Man skal lægge mærke til, at med undtagelse af vers 2, så har versene om denne verdens forfængelighed i vers 1-8 en pendant i vers 9-15 om Abrahams skød.

Prædiken: En kort tids trængsel og evig glæde (Joh 16,16-22) -3.s.e. påske

Jesus undervise i søndagens tekst sine disciple om, hvordan Han om en kor tid skal tages fra dem, men at de skal se Ham igen om en kort tid, fordi Han går til Faderen.

Jesus taler her først om sin død, så sin opstandelse og så om sin himmelfart. Disciplene skal sørge over, at Jesus dør belæsset med verdens synder, men glæde sig over, at han opstår og går til Faderen som den retfærdige talsmand og advokat, der med sin retfærdighed kan overvinde djævelens anklager.

Vi har nu del i Jesu død, opstandelse og himmelfart åndeligt, men en dag skal vi få det legemeligt. Derfor kan vores situation i det ydre ligne disciplenes, da de sørgede, fordi vi stadig venter vores legemes forløsning.

Men Jesus lover disciplene, at ingen skal tage glæden fra dem, når Han er opstået fra de døde – og det selvom disse disciple ville komme til at lide forfølgelse, modgang og i nogle tilfælde martyrium.

Derfor kan vi også midt i vore trængsler glæde os over, at Jesus, vores talsmand er opstået og ophøjet, og at vi allerede har åndeligt del heri, så vi ved, at vi også skal få det legemligt.

Prædiken: En kort tids trængsel og evig glæde (Joh 16,16-22) -3.s.e. påske

Uforandret luthersk kristendom på nettet