Hør prædiken: Jesus viser sin herlighed (Mat 17,1-9) Sidste søndag efter Epifani 2017

Hør prædiken til sidste søndag efter Epifani om Jesus, der viser tre af sine apostle sin guddommelige herlighed på forklarelsens bjerg.

Hør prædiken: Jesus byder over vind og vand (Matt 8,23-27) 4.s. i Epifani 2017

Hør søndagens prædiken om, hvorfor Jesus førte sine disciple ud i livsfare på søen og hvad det betød, at han bød over storm og hav.

Jesu under ved brylluppet i Kana (Joh 2,1-11) 2.s.e. Epifani 2017

Hør søndagens prædiken om Jesu første under, da han vender tilbage til Galilæa fra sin dåb i jordanfloden.

Hør prædiken 1.s.e. Epifani 2017 (Luk 2,39-52)

1. søndag efter Helligtrekonger, Epifani eller Kristi Åbenbarelsesfest. Kært barn har mange navne, og søndagen kaldes også traditionelt den hellige families fest.

Vi hører om Jesusbarnet, der vokser op i Nazareth og tages med sine forældre til Templet i Jerusalem, hvor han giver et glimt af sin guddommelighed.

Søndagens tekst lærer os både om kristnes pligter i familie og menighed. Den handler også både om Jesu person og frelserværk.

Hør prædiken: Jesu andet komme (Luk 21,25-36) 2. s.i. Advent

Hør søndagens prædiken om Jesu andet kommet og forberedelsen dertil.