Hør prædiken 5.s.e. Trinitatis 2017 (Luk 5,1-11)

Hør prædiken om Peters fiskefangst og kaldelse til prædikeembedet.

Teksten lærer os både om kristnes kald i almindelighed, som Peter havde som fisker efter at være kommet til tro, og om det særlige kald til prædikeembedet, som Peter modtager, da Jesus vil gøre ham til menneskefisker.

Gud velsigner begge dele.

Prædiken 1.s.e. Påske 2017 (Joh 20,19-31)

Hør søndagens prædiken om Jesus, der viser sig for apostlene påskedag.

Jesus viser apostlene sine sår, så de kan være vidner, og derefter indstifter prædikeembedet og nøglemagten.

Ugen efter viser Jesus sig for den vantro Thomas, som bliver overbevist ved at se og røre ved Jesus, så han også kan være vidne om Jesu opstandelse.