All posts by Pastor Sørensen

Hør pinseprædiken: Apostlene – Helligåndens redskaber (ApG 2,1-21)

Pinsebevægelsen og den karismatiske bevægelse har forplumret den rette forståelse af Helligånden og Guds åbenbaring.

Ifølge den karismatiske tankegang skal vi forvente åbenbaringer og undere af samme slags i dag, som apostlene oplevede på pinsedagen og derefter.

På den måde bliver forskellen mellem den apostolske åbenbaring i Biblen og kristnes oplevelser udvisket. Det får fatale konsekvenser både for forståelsen af Guds ord og for evangeliet.

Det er vigtigt, at vi forstår præcis, hvad der skete pinsedag. Hør søndagens pinseprædiken.

Hør prædiken: “…og I skal erkende sandheden” ( Joh 8,28-36) 4.s.e. Påske 2016

Det er udbredt i dag, at man er pessimist på sandhedens vegne, men optimist på menneskehedens vegne.

Mange forestiller sig, at vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad sandheden er. Omvendt mener man, at mennesker har en fri vilje, så de ville vælge sandheden, hvis den blot var klart åbenbaret for os.

I søndagens evangelietekst, lærer vi af Jesus, at det modsatte gør sig gældende. Jesu ord er klare og tilstrækkelige til at lære sandheden at kende. Og mennesker er af naturen bundet af synden, så de ikke vil det gode. Og kun Guds ord formår at frigøre mennesker fra synden.