Hør prædiken 22.s.e.T 2019

Optagelsen fejlede desværre under oplæsning af prædiketeksten.

Dette hellige evangelium til 22.s.e. Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 18 vers 21-35:

21 Da trådte Peter frem og sagde til ham: “Herre! Hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han synder imod mig? Mon op til syv gange?”

 22 Jesus siger til ham: “Jeg siger dig: ikke indtil syv gange, men indtil halvfjerds gange syv gange.

 23 Derfor lignes Himmeriges rige ved en konge, som ville holde regnskab med sine tjenere.

 24 Men da han begyndte at holde regnskab, blev en, som var ti tusinde talenter skyldig, ført frem for ham.

 25 Og da han intet havde at betale med, bød hans Herre, at han og hans hustru og børn og alt det, han havde, skulle sælges, og gælden betales.

 26 Da faldt tjeneren ned for ham, bønfaldt ham og sagde: Herre, vær langmodig med mig, så vil jeg betale dig det alt sammen.

 27 Da ynkedes samme tjeners Herre inderligt over ham og lod ham løs og eftergav ham gælden.

 28 Men den samme tjener gik ud og traf en af sine medtjenere, som var ham hundrede denarer skyldig; og han greb fat på ham og var ved at kvæle ham og sagde: betal, hvad du er skyldig!

 29 Da faldt hans medtjener ned for ham og bad ham og sagde: Vær langmodig med mig, så vil jeg betale dig.

 30 Men han ville ikke, men gik hen og kastede ham i fængsel, indtil han betalte, hvad han var skyldig.

 31 Da nu hans medtjenere så det, som skete, blev de meget bedrøvede og kom og forklarede for deres Herre alt, hvad der var sket.

 32 Da kalder hans Herre ham for sig og siger til ham: Du onde tjener! Al den gæld eftergav jeg dig, fordi du bad mig.

 33 Burde ikke også du forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg har forbarmet mig over dig.

 34 Og hans Herre blev vred og overgav ham til bødlerne, indtil han kunne få betalt alt det, han var ham skyldig.

 35 Således skal også min himmelske Fader gøre mod jer, hvis enhver af jer ikke af hjertet tilgiver sin broder deres overtrædelser.”

(Mat 18:21-35 D31 – revideret 2019)

Hør prædiken 21.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 21. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Johannes i kapitel 4 vers 46-53

46 Han kom da atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vandet til vin. Og der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum.

 47 Da denne hørte, at Jesus var kommen fra Judæa til Galilæa, gik han til ham og bad om, at han vilde komme ned og helbrede hans søn; thi han var døden nær.

 48 Da sagde Jesus til ham: “Dersom I ikke ser tegn og undergerninger, vil I ikke tro.”

 49 Embedsmanden siger til ham: “Herre! kom, før mit barn dør.”

 50 Jesus siger til ham: “Gå bort, din søn lever.” Og manden troede det ord, som Jesus sagde til ham, og gik bort.

 51 Men allerede imens han var på hjemvejen, mødte hans tjenere ham og meldte, at hans barn levede.

 52 Da udspurgte han dem om den time, i hvilken det var blevet bedre med ham; og de sagde til ham: “I går ved den syvende time forlod feberen ham.”

 53 Da erkendte faderen, at det var sket i den time, da Jesus sagde til ham: “Din søn lever;” og han troede selv og hele hans hus.

 54 Dette var det andet tegn, som Jesus gjorde, da han var kommen fra Judæa til Galilæa.

(Joh 4:46-54 D31 revideret 2019)

Hør Allehelgensprædiken 2019

Dette hellige evangelium til Allehelgen skriver evangelisten Matthæus i kapitel 5 vers 1-12

1 Men da han så skarerne, steg han op på bjerget; og da han havde sat sig, gik hans disciple hen til ham,

 2 og han åbnede sin mund, lærte dem og sagde:

 3 “Salige er de fattige i ånden, thi himmeriges rige er deres.

 4 Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes.

 5 Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden.

 6 Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de skal mættes.

 7 Salige er de barmhjertige, thi dem skal vises barmhjertighed.

 8 Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.

 9 Salige er de, som stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn.

 10 Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld, thi himmeriges rige er deres.

 11 Salige er I, når man håner og forfølger jer og lyver jer alt ondt på for min skyld.

 12 Glæd og fryd jer, thi jeres løn skal være stor i himlene; thi således har de forfulgt profeterne, som var før jer.

(Mat 5:1-12 D31 revideret 2019)