Category Archives: Podcast

Hør prædiken 1.s.e. Kristi Åbenbarelse

Dette hellige evangelium til 1. søndag efter Epifani skriver evangelisten Markus i kapitel 10 vers 13-16

13 Og de bar små børn til ham, for at han skulle røre ved dem; men disciplene truede dem, som bar dem frem. 14 Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: “Lad de små børn komme til mig; forbyd dem det ikke, thi Guds rige hører sådanne til. 15 Sandelig, siger jeg jer, den, som ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, han skal ingenlunde komme ind i det.” 16 Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Markus 10,13-16

Hør prædiken til Kristi Åbenbarelses Fest (Epifani) Matt 3,13-17

På dét, der i Danmark kaldes Helligtrekonger, har kirken traditionelt fejret både de vise mænds komme og Kristi dåb. I Danmark har man flyttet Jesu dåb til Fastelavn efter første tekstrække. Luther gør do opmærksom på, at det primært af Jesu dåb, der har givet navn til den som Kristi Åbenbarelses Fest. Derfor bruger vi teksten i år, hvor det er anden tekstrække.

Her fejrer vi bl.a. Treenighedens Åbenbaring af, at mennesket Jesus af kød og blod, som døbes med vand, er Guds elskede Søn fra evighed.

Hør prædiken 14.s.e. T

Dette hellige evangelium til 14.s. e. Trinitatis skriver evangelisten Lukas i kapitel 17 vers 11-19:
11 Og det skete, imens han var på vej til Jerusalem, at han drog midt imellem Samaria og Galilæa. 12 Og da han gik ind i en landsby, mødte der ham ti spedalske mænd, som stod langt borte, 13 og de opløftede røsten og sagde: “Jesus, Mester, forbarm dig over os!” 14 Og da han så dem, sagde han til dem: “Gå hen og fremstil jer for præsterne!” Og det skete, imens de gik bort, blev de rensede. 15 Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var helbredt, og priste Gud med høj røst. 16 Og han faldt på sit ansigt for hans fødder og takkede ham; og denne var en samaritaner. 17 Men Jesus svarede og sagde: “Blev ikke de ti rensede? Hvor er de ni? 18 Fandtes der ingen, som vendte tilbage for at give Gud ære, udover denne fremmede?” 19 Og han sagde til ham: “Stå op, gå bort; din tro har frelst dig!”