Category Archives: Podcast

“Lad al jordens kød nu tie” – Salme over Jakobsliturgiens kerubhymne

En fri gendigtning af “Let all mortal flesh keep silence”, som er en engelsk metrisk gendigtning fra 1800-tallet af Jakobsliturgiens kerubhymne, som er en af de tidligst kendte hymner, formodentligt fra ikke senere end 275 e.kr.

Denne hymne blev senere udskiftet med det, der i dag kendes som kerubhymnen i østkirkens liturgier, men bibeholdes i Jakobsliturgien, som stadig bruges ved visse lejligheder. Kerubhymnen markerede overgangen til nadverliturgien og passer i en vestkirkelig kontekst ind som salme efter prædikenen.

Melodien kan bl.a. findes her.

Som øvrige salmer her på siden til fri afbenyttelse med kildeangivelse.

Far, verden, far vel! (Alle vers)

En salme med måske et lidt dårligt ry som en primært negativ salme. Det skyldes måske også, at man i Den Danske Salmebog har fjernet de sidste 5 vers, så det, der står tilbage, er en del vers om denne verdens forfængelighed og 2 vers om alternativet hertil. Her er den i en let revideret udgave med alle 15 vers. Man skal lægge mærke til, at med undtagelse af vers 2, så har versene om denne verdens forfængelighed i vers 1-8 en pendant i vers 9-15 om Abrahams skød.