Category Archives: Podcast

Konfirmationssalme: Ophold os Gud og Fader kær

1 Ophold os Gud og Fader kær,
I katekismens rene lær’,
Som du ved Luther lod udgå
For de enfoldige og små.

2 Giv du os nåde her på jord,
At holde ret de ti buds ord;
Giv du os, Herre, troen skøn
På Jesus Krist, din kære Søn!

3 Vor Fader, du vor frelses havn,
Vi bede dig i Jesu navn,
Hjælp os at tænke på vor dåb
Og leve, dø i livsens håb.

4 Og falder vi, lad os opstå
Og gøre bod og nåde få
Og nyde så dit kød og blod
Sandt under brød og vinen god!

5 Ophold os Herre, Helligaand,
I levned rent og lærdom sand,
Stå du os bi i al vor nød
Og frels os fra den evig død!

Ludwig Helmbold (død 1592)

Norsk v. ukendt oversætter.

Revideret 2021 v. Magnus N. Sørensen efter Norske synodes salmebog og Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika,

betydningen af Authenteoo i “I er alle én”

På s. 167-168 i “I er alle én” skriver Jacob Munk om ordet authenteoo, der bruges i 1 Tim 2,12 og oversættes med “at bestemme”, at det “optræder kun dette ene sted i det Nye Testamente, og derfor er det vanskeligt at afgøre, hvad det betyder. Nogle vil argumentere for, at det er et værdineutralt ord for at bestemme, mens andre vil hævde, at det handler om at dominere.

Etymologisk set betyder ordet noget i retning af at handle i kraft af en selvbestaltet autoritet, så i mine øjne er sidstnævnte mulighed mest nærliggende.”

– Efterfølgende skriver Jacob Munk, at det ikke er så afgørende for tolkning af teksten. Alligevel får han altså skabt usikkerhed om betydningen, som han benytter til at gøre det, ordet dækker over, til noget tidsbestemt, når han skriver, at kvindelig autoritet over en mand altid ville betragtes som dominans dengang

Spørgsmålet er imidlertid, om det er så uklart endda. Jeg står uforstående overfor, at Jacob tyr til etymologien, blot fordi ordet ikke ellers bruges i det Nye Testamente. Hvad Jacob Munk helt præcis mener med “dominere” er uklart, men det ser ud til, at han bruger det med en negativ klang,

Ordet er forholdsvis velbevidnet i græske skrifter både før og efter Det Nye Testamente, og det er normalt et ords faktiske brug og ikke dets rod eller etymologi, der er afgørende for betydningen (se bl.a. Carsons “Exegetical Fallacies” samt Moises Silvas’ “Biblical Words and their Meaning: An introduction to Lexical Semantics”).
I bogen “Women in the church”, som Jacob Munk henviser til førsteudgaven af andetsteds, har Henry Scott Baldwin lavet er ordstudie (s. 39-51), hvor han gennemgår meningen af authenteoo.

Betydninger med negative konnotationer ses først længe efter det nye testamente, mens værdineutrale betydninger, der alle inkluderer at udøve autoritet over, bruges både før og efter.
Der er derfor ingen grund til at antage, at udtrykket skulle være værdiladet, uden yderligere beviser i teksten.