Hør prædiken 5.s.e. Trinitatis 2017 (Luk 5,1-11)

Hør prædiken om Peters fiskefangst og kaldelse til prædikeembedet.

Teksten lærer os både om kristnes kald i almindelighed, som Peter havde som fisker efter at være kommet til tro, og om det særlige kald til prædikeembedet, som Peter modtager, da Jesus vil gøre ham til menneskefisker.

Gud velsigner begge dele.