Hør prædiken påskedag (Joh 20,1-18)

Dette hellige evangelium til Påskedag skriver evangelisten Johannes i kapitel 20 vers 1-18

Men på den første dag i ugen kommer Maria Magdalene tidligt, imens det endnu er mørkt, til graven og ser, at stenen er taget bort fra graven,

 2 Da løber hun og kommer til Simon Peter og til den anden discipel, ham, hvem Jesus elskede, og siger til dem: “De har taget Herren bort fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.”

 3 Da gik Peter og den anden discipel ud, og de kom til Graven.

 4 Men de to løb sammen, og den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og kom først til graven.

 5 Og da han kiggede ind, ser han linklæderne ligge der, men gik dog ikke ind.

 6 Da kommer Simon Peter, som fulgte ham, og han gik ind i Graven og så linklæderne ligge der

 7 og tørklædet, som han havde haft på sit hoved, ikke liggende ved linklæderne, men sammenrullet på et sted for sig selv.

 8 Nu gik da også den anden discipel, som var kommet først til graven, ind, og han så og troede.

 9 Thi de forstod endnu ikke skriften, at han skulde opstå fra de døde.

 10 Da gik disciplene atter bort til deres hjem.

 11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu græd, kiggede hun ind i graven,

 12 og hun ser to engle sidde i hvide klæder, en ved hovedet og en ved fødderne, hvor Jesu legeme havde ligget.

 13 Og de sige til hende: “Kvinde! hvorfor græder du?” Hun siger til dem: “Fordi de har taget min Herre bort, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.”

 14 Da hun havde sagt dette, vendte hun sig om, og hun ser Jesus stå der, og hun vidste ikke, at det var Jesus.

 15 Jesus siger til hende: “Kvinde: hvorfor græder du? Hvem leder du efter?” Hun mente, det var havemanden, og siger til ham: “Herre! Dersom du har båret ham bort, da sig mig, hvor du har lagt ham, så vil jeg tage ham.”

 16 Jesus siger til hende: “Maria!” Hun vender sig om og siger til ham på Hebraisk: “Rabbuni!” hvilket betyder mester.

 17 Jesus siger til hende: “Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaret til min Fader; men gå til mine brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og jeres Fader og til min Gud og jeres Gud.”

 18 Maria Magdalene kommer og forkynder disciplene: “Jeg har set Herren,” og at han havde sagt hende dette.

 (Joh 20:1-18 D31 revideret 2020)

Hør prædiken fra langfredag 2020

Denne hellige lektie til Langfredag skriver profeten Esajas i kapitel 52 vers 13 til kapitel 53 vers 9

13 Se, min tjener skal handle klogt; han skal ophøjes og løftes op og blive vældig høj. 14 Ligesom mange blev forfærdede over ham – hans udseende var så skamferet, at han ikke var som en mand, og hans skikkelse elendig, at han ikke var som et menneskebarn – 15 sådan skal han rense mange hedninger, konger skal holde deres mund lukket for ham; for det, der ikke var fortalt dem, har de set, og det, de ikke havde hørt, har de erfaret.

1 Hvem troede det, vi har hørt? og for hvem er HERRENS arm åbenbaret? 2 For han skød frem som en kvist for hans ansigt og som et rodskud af tør jord, han havde ingen skikkelse og ingen herlighed; og vi så ham, men der var ingen anseelse, så vi kunne synes om ham. 3 Han var foragtet og ikke regnet for noget iblandt folk, en mand fuld af pine og godt kendt med sygdom; og én, man skjuler ansigtet for, foragtet, og vi regnede ham ikke for noget.

4 Det er sikkert og vist, han har taget vores sygdomme på sig og båret vores smerter; men vi anså ham for plaget, slået af Gud og gjort elendig. 5 Men han er såret for vores overtrædelser og knust for vores misgerninger; straffen er lagt på ham, for at vi skal have fred, og vi har fået helbredelse ved hans sår. 6 Vi fór alle vild som får, vi vendte os hver sin vej; men HERREN lod al vores misgerning komme over ham. 7 Han blev mishandlet, og han blev gjort elendig, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres hen for at blive slagtet, og som et får, der er stumt over for dem, der klipper det; og han åbnede ikke sin mund.

8 Fra trængsel og fra dom er han taget bort, og hvem kan tale om hans slægt? for han er revet bort fra de levendes land, og han blev ramt af plage for mit folks overtrædelses skyld. 9 Og man gav ham hans grav hos de ugudelige, og hos den rige i hans død, selvom han ikke havde gjort uret, og der ikke var usandhed i hans mund.

10men HERREN havde til hensigt at knuse ham med sygdom; når hans sjæl har fuldbragt et skyldoffer, skal han se afkom og forlænge sine dage; og HERRENS vilje skal lykkes ved hans hånd. 11Fordi hans sjæl har tålt møje og besvær, skal han se det, som han skal mættes af; når han kendes, skal min retfærdige tjener gøre de mange retfærdige; og han skal bære deres misgerninger. 12Derfor vil jeg lade ham få del i de mange, og han skal dele de stærke som et bytte, fordi han tømte sin sjæl til døden og blev regnet blandt overtrædere; ja, han har båret manges synd, og han skal bede for overtrædere.

(Den Frie Bibel)