Hør prædiken 3.s.e. Kristi Åbenbarelse 2020

Dette hellige evangelium til 3.s. Kristi Åbenbarelse skriver evangelisten Lukas i kapitel 17 vers 5-10

Og apostlene sagde til Herren: “Forøg vor tro!”

 6 Men Herren sagde: “Hvis I har tro som et sennepskorn, da kunne I sige til dette morbærfigentræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet, og det ville adlyde jer.

 7 Men hvem af jer, som har en tjener, der pløjer eller vogter, siger til ham, når han kommer hjem fra marken: Gå straks hen og sæt dig til bords?

 8 Vil han ikke tværtimod sige til ham: Tilbered, hvad jeg skal spise, og bind så op om dig, og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; og derefter må du spise og drikke?

 9 Mon han er tjeneren taknemmelig, fordi han gjorde det, som var befalet? Jeg mener det ikke.

 10 Således skal også I, når I har gjort alle de ting, som er jer befalet, sige: Vi er unyttige tjenere; kun hvad vi var skyldige at gøre, har vi gjort.”

(Luk 17:5-10 D31 revideret)

Hør prædiken 2.s.e. Kristi Åbenbarelse

Dette hellige evangelium til anden søndag efter epifani skriver evangelisten Johannes i kapitel 4 vers 5-26
5 Han kommer da til en by i Samaria, som kaldes Sykar, nær ved det stykke land, som Jakob gav sin søn Josef. 6 Og der var Jakobs brønd. Jesus satte sig da, træt af rejsen, ned ved brønden; det var ved den sjette time.
7 En samaritansk kvinde kommer for at drage vand op. Jesus siger til hende: “Giv mig noget at drikke!” 8 Hans disciple vare nemlig gåede bort til byen for at købe mad. 9 Da siger den samaritanske kvinde til ham: “Hvorledes kan dog du, som er en jøde, bede mig, som er en samaritansk kvinde, om noget at drikke?” Thi jøder har ikke samkvem med samaritanere.
10 Jesus svarede og sagde til hende: “Dersom du kendte Guds gave, og hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget at drikke, da bad du ham, og han gav dig levende Vand.”
11 Kvinden siger til ham: “Herre! du har jo intet at drage op med, og brønden er dyb; hvorfra har du da det levende vand? 12 Mon du er større end vor fader Jakob, som har givet os brønden, og han har selv drukket deraf og hans børn og hans kvæg?”
13 Jesus svarede og sagde til hende: “Hver den, som drikker af dette vand, skal tørste igen. 14 Men den, som drikker af det vand, som jeg giver ham, skal til evig tid ikke tørste; men det vand, som jeg giver ham, skal blive i ham en kilde af vand, som fremvælder til et evigt liv.”
15 Kvinden siger til ham: “Herre! giv mig dette vand, for at jeg ikke skal tørste og ikke komme hid for at drage op.”
16 Jesus siger til hende: “Gå bort, kald på din mand, og kom hid!” 17 Kvinden svarede og sagde: “Jeg har ingen mand.” Jesus siger til hende: “Med rette sagde du: Jeg har ingen mand. 18 Thi du har haft fem mænd; og han, som du nu har, er ikke din mand. Det har du sagt sandt.”
19 Kvinden siger til ham: “Herre! jeg ser, at du er en profet. 20 Vore fædre har tilbedt på dette bjerg, og I siger, at i Jerusalem er stedet, hvor man bør tilbede.”
21 Jesus siger til hende: “Tro mig, kvinde, at den time kommer, da det hverken skal være på dette bjerg eller i Jerusalem, at I tilbeder Faderen. 22 I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender; thi frelsen kommer fra jøderne. 23 Men den time kommer, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. 24 Gud er Ånd, og de, som tilbeder ham, bør tilbede i Ånd og Sandhed.”
25 Kvinden siger til ham: “Jeg ved, at Messias kommer (hvilket betyder Kristus); når han kommer, skal han kundgøre os alle Ting.” 26 Jesus siger til hende: “Det er mig, jeg, som taler med dig.”

Hør prædiken 1.s.e. Kristi Åbenbarelse

Dette hellige evangelium til 1. søndag efter Epifani skriver evangelisten Markus i kapitel 10 vers 13-16

13 Og de bar små børn til ham, for at han skulle røre ved dem; men disciplene truede dem, som bar dem frem. 14 Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: “Lad de små børn komme til mig; forbyd dem det ikke, thi Guds rige hører sådanne til. 15 Sandelig, siger jeg jer, den, som ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, han skal ingenlunde komme ind i det.” 16 Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Markus 10,13-16

Hør prædiken til Kristi Åbenbarelses Fest (Epifani) Matt 3,13-17

På dét, der i Danmark kaldes Helligtrekonger, har kirken traditionelt fejret både de vise mænds komme og Kristi dåb. I Danmark har man flyttet Jesu dåb til Fastelavn efter første tekstrække. Luther gør do opmærksom på, at det primært af Jesu dåb, der har givet navn til den som Kristi Åbenbarelses Fest. Derfor bruger vi teksten i år, hvor det er anden tekstrække.

Her fejrer vi bl.a. Treenighedens Åbenbaring af, at mennesket Jesus af kød og blod, som døbes med vand, er Guds elskede Søn fra evighed.