All posts by Pastor Sørensen

Hør prædiken 12. s.e. Trinitatis

Epistlen til 12.s.e.Trinitatis skriver apostlen Paulus i Andet Korintherbrev i kapitel 3 vers 4-11

Men en sådan tillid har vi ved Kristus overfor Gud, ikke at vi af os selv er dygtige til at udtænke noget som ud af os selv; men vor dygtighed er af Gud, som også gjorde os dygtige til at være et nyt testamentes tjenere, ikke bogstavens, men Åndens; thi bogstaven ihjelslår, men Ånden levendegør. Men når dødens tjeneste, med bogstaver indristet i sten, fremtrådte i herlighed, så at Israels børn ikke kunde fæste øjet på Moses’s ansigt på grund af hans ansigts herlighed, som dog forsvandt, hvorledes skal da ikke Åndens tjeneste endnu mere være i herlighed? Thi når fordømmelsens tjeneste havde herlighed, er meget mere retfærdighedens tjeneste rig på herlighed. 10 Ja, det herlige er jo i dette tilfælde endog uden herlighed i sammenligning med den endnu større herlighed. 11 Thi når det, der forsvandt, fremtrådte med herlighed, da skal meget mere det, der bliver, være i herlighed. 

(D31 revideret 2019)

Hør prædiken 10.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 10.s.e. Trinitatis skriver evangelisten Lukas i kapitel 19 vers 41-48

41 Og da han kom nær til og så byen, græd han over den og sagde: 42 “Vidste dog også du, ja, selv på denne din dag, hvad der tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øjne. 43 Thi der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig og omringe dig og trænge dig alle vegne fra; 44 og de skal lægge dig helt øde og dine børn i dig og ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.”

45 Og han gik ind i Helligdommen og begyndte at uddrive dem, som solgte, 46 og sagde til dem: “Der er skrevet: Og mit hus er et bedehus; men I have gjort det til en røverkule.” 47 Og han lærte daglig i Helligdommen; men ypperstepræsterne og de skriftkloge og de første i folket søgte at slå ham ihjel. 48 Og de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre; thi hele Folket hang ved ham og hørte ham.

(1931 revideret)

Hør prædiken 8.s.e. Trinitatis 2019

Dette hellige evangelium til 8. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 7 vers 15-23

15 Men vogt jer for de falske profeter, som komme til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.

16 Af deres frugter skal I kende dem. Samler man vel vindruer af torne eller figner af tidsler?

17 Således bærer hvert godt træ gode frugter, men det rådne træ bærer dårlige frugter.

18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter.

19 Hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.

20 Altså skal I kende dem af deres frugter.

21 Ikke enhver, som siger til mig: ”Herre, Herre!” skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min Faders vilje, som er i Himlene.

22 Mange skal sige til mig på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit Navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit Navn, og har vi ikke gjort mange kraftige gerninger ved dit Navn?

23 Og da vil jeg bekende for dem: Jeg kendte jer aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret!

(D31 revideret 2017)

Hør prædiken 7.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 7. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Markus i kapitel 8 vers 1-9:

8 I de dage, da der atter var en stor skare, og de intet havde at spise, kaldte han sine disciple til sig og siger til dem: 2 “Jeg ynkes inderligt over skaren; thi de er allerede forblevet hos mig i tre dage og har intet at spise. 3 Og dersom jeg lader dem gå fastende hjem, vil de lide nød på vejen, og nogle af dem er kommet langvejsfra.” 4 Og hans disciple svarede ham: “Hvordan skal nogen kunne mætte disse med brød her i en ørken?” 5 Og han spurgte dem: “Hvor mange brød har I?” Og de sagde:”syv.” 6 Og han byder Skaren af sætte sig ned på Jorden; og han tog de syv brød, takkede, brød dem og gav sine disciple dem, at de skulle lægge dem frem; og de lagde dem frem for skaren. 7 Og de havde nogle få småfisk; og han velsignede dem og sagde, af også disse skulde lægges frem. 8 Og de spiste og bleve mætte; og de opsamlede af tiloversblevne stykker syv kurve. 9 Men de var omtrent fire tusinde; og han lod dem gå bort.

Hør prædiken 1 s. e. Trinitatis 2019

Dette hellige evangelium til 1. søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Lukas i kapitel 16 vers 19-31

19 Men der var en rig mand, og han klædte sig i purpur og kostbart linned og levede hver dag i fryd og herlighed. 20 Men en fattig ved navn Lazarus var lagt ved hans port, fuld af sår. 21 Og han ønskede at mættes af smulerne, som faldt fra den riges bord; men også hundene kom og slikkede hans sår.

22 Men det skete, at den fattige døde, og at han blev båret af englene hen i Abrahams skød; men den rige døde også og blev begravet. 23 Og da han slog sine øjne op i helvede, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.

24 Og han råbte og sagde: Fader Abraham! Forbarm dig over mig, og send Lazarus, for at han kan dyppe det yderste af sin finger i vand og læske min tunge; thi jeg pines i denne ild. 25 Men Abraham sagde: Barn! Husk på, at du har fået dit gode i dit liv, og Lazarus ligeså det onde; men nu trøstes han her, og du pines. 26 Og foruden alt dette er der lagt en stor afgrund imellem os og jer, for at de, som vil krydse herfra over til jer, ikke skulle kunne det, og de ikke heller krydse derfra over til os.

27 Men han sagde: Så beder jeg dig, Fader, at du vil sende ham til min Faders Hus, 28 thi jeg har fem brødre, for at han kan vidne for dem, for at ikke også de skulle komme i dette pinested. 29 Men Abraham siger til ham: De har Moses og profeterne, lad dem høre dem!

30 Men han sagde: Nej, Fader Abraham, men dersom nogen fra de døde kommer til dem, vil de omvende sig. 31 Men han sagde til ham: Hører de ikke Moses og profeterne, da lader de sig heller ikke overbevise, hvis nogen opstår fra de døde.”

(1907-oversættelsen revideret 2019)

Hør prædiken fra Trinitatis 2019 om Treenigheden

Dette hellige evangelium til Trinitatis skriver evangelisten Johannes i Johannesevangeliet kapitel 15 vers 26 til kapitel 16 v 4:

 26 Men når Talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, da skal han vidne om mig. 27 Men også I skal vidne; thi I var med mig fra Begyndelsen.”

1 “Dette har jeg talt til jer, for at I ikke skal forarges. 2 De skal udelukke jer af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slår jer ihjel, skal mene, at han dyrker Gud. 3 Og dette skal de gøre, fordi de hverken kender Faderen eller mig. 4 Men dette har jeg talt til jer, for at I, når Timen kommer, skal komme i Hu, at jeg har sagt jer det; men dette sagde jeg jer ikke fra Begyndelsen, fordi jeg var hos jer.