Salme til 1.s.e. Epifani/Kristi Åbenbarelse

Nr. 403 i den gamle DDS, som jeg før har brugt til 2. tekstrække er de sidste vers af nr. 47 i Kingos salmebog. Fravalget af vers flytter fokus fra Gud til englene. salmen i sin helhed er i øvrigt en rigtig god salme til anden tekstrækkes tekst til i morgen.  Den findes også i Den Norske Synodes Salmebog som nr. 9 i en lidt kortere version ind Kingos. Jeg har forsøgt at gøre den norske synodes udgave syngbar nedenfor, således at der kan fortsættes umiddelbart derefter med nr. 403.

Samme salme som nr. 403 i DDS

1. Vor Herre Jesus Krist Guds Søn

kom verdens synd at bære

Beviste nåden mod vort køn

med sine tegn og lære

Så løb da til ham alle land,

ja unge, gamle, kvinde, mand,

som hjælp af ham vil have.

 

2. Så kom der da forældre frem,

som havde børn at føre

og ønsked’ at han ville dem

for nådens skyld berøre.

Så tog han dem udi sin favn,

berørte dem til deres gavn

og dertil dem velsigned’.

 

3. Heraf forældre – kvinde, mand –

kan alle se og lære

at de til Krist, vor frelsermand

skal deres børn frembære.

De ikke det forsømme må

om de Guds vrede vil undgå

og evig straf kvit blive.

 

4. Vor børn skal vi til Jesus Krist

ved dåben først frembære,

som er et nådetegn forvist

at han dem mild vil være

tilgive dem al deres synd,

i hvilken de blev født i dynd,

og dem til lemmer gøre.

 

5. Dernæst vi også ved vor bøn

små børn til Gud skal føre

og bede at han for sin Søn

vil med sin Ånd dem røre,

dem lede i enhver forstand,

fri dem fra det, som skade kan

så de må salig blive.

 

6. Derefter vi med kristen tugt

skal børn til Gud frembære

i gudsfrygt dem opfostre smukt

til hans lov, pris og ære.

I dyd og lærdom lede frem

forargelse ej give dem dem,

men deres ondskab straffe.

 

7. Dig være lov og evig pris

O Gud, vor Fader kære,

som ægtestanden har bevist

med frugtbarhed den ære

af børn at have fryd og gavn

til pris for dit hellige navn

for dine gode gaver.

 

Fortsættes med nr. 403 i DDS

Revideret af af Magnus Nørgaard Sørensen 2018 efter Kingos salmebog og Den Norske Synodes Salmebog.