Category Archives: Salme

Op thi dagen nu frembryder (Alle vers)

Op thi dagen nu frembryder

1 Op, thi dagen nu frembryder,
Som den hele verden fryder!
Op, thi nådens gyldne år
Frem med lys og glæde går,
Som de gamle før så såre
Ventede med Længsels Taare!
Halleluja, Halleluja!

2 Tiden nu til os fremiler,
Hvorved Zions datter smiler;
Fuld af jubel hun sig ter,
For hun ham i kødet ser,
Som er hendes mand og Herre,
Skønt ham kende få desværre.
Halleluja, Halleluja!

3 Den, som mange majestæter,
Fromme fædre og profeter
Havde gerne villet se,
Og det dog ej kunde ske,
Han til os så kærlig kommer,
O, en yndig nådes-sommer!
Halleluja, Halleluja!

4 Den, som Abraham var lovet,
Menighedens liv og hoved,
Jakobs krone, sol og lyst,
Alle folkes håb og trøst,
Fandt sig hos os ind omsider,
Sagtelig til Zion rider.
Halleluja, Halleluja!

5 Her er han, som vil fuldføre,
Hvad hans fader bød at gøre,
Han vil gøre sagen god
Med sit dyrebare blod,
Pint, foragtet, ilde såret,
Søgte det, som vor forloret.
Halleluja, Halleluja!

6 Han som borgen ville møde,
Sig for dig at lade døde;
For at slå med nådens Lugt
Vor Forbandelse på flugt,
Lod han sig for os forskrive,
En forbandet ting at blive.
Halleluja, Halleluja!

7 Nu må Skyggen bort sig vende,
Og det billedværk får Ende;
Hvad skal Offerdyrets Blod?
Jesu blod er evig Bod.
Hvad har pagtens ark at sige?
Her er nådens rette rige.
Halleluja, Halleluja!

8 Mose rige nu ophører,
Christi frihed ånd os fører,
Borte er den trældoms frygt;
Hvo Guds nåde ret har søgt,
Kan nu fuldt sig dertil fryde,
Barnefriheds ret at nyde.
Halleluja, Halleluja!

9 Nu er forhæng sønderrevet,
Åbnet os en indgang blevet,
I Guds Helligdom at gå,
For ham uden frygt at stå;
Han, som verdens lys er blevet,
Nattens Mørkhed har fordrevet.
Halleluja, Halleluja!

10 Derfor, Zion, op at sjunge,
Og velsigne denne Konger!
Giv ham Mund og Hjerte til!
Du er Brud med dig han vil
Riget dele: lad dig føre
Ham til Offer, lad dig høre!
Halleluja, Halleluja!

  1. A. Freylinghausen; Brorson

Gud, vor Fader, stå os bi

Melodi: https://www.lutheranchoralebook.com/tunes/gott-der-vater-wohn-uns-bei/

1. Gud vor Fader stå os bi
Lad os fortabt ej blive
Gør fra al vor synd os fri
En salig død os give
Vogt os vel fra Djævlens svig
Lær os i troen faste
Al sorg på dig at kaste
Med tillid til dig haste,
Overgive os til dig,
Med dine kristnes skare
Undfly al Djævlens snare
Med Guds ord os forsvare!
Amen, amen visselig
Halleluja vi prise dig

2. Jesus Kristus, stå os bi
Lad os fortabt ej blive
Gør fra al vor synd os fri
En salig død os give
Vogt os vel fra Djævlens svig
Lær os i troen faste
Al sorg på dig at kaste
Med tillid til dig haste
Overgive os til dig
Med dine kristnes skare
Undfly al Djævlens snare
Med Guds ord os forsvare!
Amen, amen, visselig
Halleluja, vi prise dig

3. Helligånd, stå du os bi
Lad os fortabt ej blive
Gør fra al vor synd os fri
En salig død os give
Vogt os vel fra Djævlens svig
Lær os i troen faste
Al sorg på dig at kaste
Med tillid til dig haste
Overgive os til dig
Med dine kristnes skare
Undfly al Djævlens snare
Med Guds ord os forsvare!
Amen, amen, visselig
Halleluja, vi prise dig

Luther, Martin
Efter oversættelse i Den norske synodes salmebog: https://archive.org/details/psalmebog00amergoog/page/n177/mode/2up

Kingosalme: Den onde Ånd

En passende salme til 3. søndag i fasten

Mel. I Jesu navn

1. Den onde Ånd
Og Djævel må dog bort,
Ja alle bånd ved Jesu ord og Ånd
Briste over snart og kort;
Han aldrig er
I sit værk end så stærk,
Han for Guds finger må
Jo skælve og forgå;
Synes end hans skanse fast
Han ved Jesus i en hast
Bliver af sin fæstning kast

2. O Jesus, som
Til verden kommet er
At kaste om al Satans herredom
Med din hjælp vær altid nær,
At Satan ej
Med sin magt og sin agt
Skal nogen bolig få
Udi mit hjertes vrå
Lad mit hjerte lukkes så,
At hans pile overgå
Lad mig I Guds harnisk stå.

Kingo
Nr. 138 i Kingos salmebog.
Her gengivet  efter den Norske Synodes Salmebog
https://archive.org/details/psalmebog00amergoog/page/n175/mode/2up