Hør prædiken 10.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 10.s.e. Trinitatis skriver evangelisten Lukas i kapitel 19 vers 41-48

41 Og da han kom nær til og så byen, græd han over den og sagde: 42 “Vidste dog også du, ja, selv på denne din dag, hvad der tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øjne. 43 Thi der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig og omringe dig og trænge dig alle vegne fra; 44 og de skal lægge dig helt øde og dine børn i dig og ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.”

45 Og han gik ind i Helligdommen og begyndte at uddrive dem, som solgte, 46 og sagde til dem: “Der er skrevet: Og mit hus er et bedehus; men I have gjort det til en røverkule.” 47 Og han lærte daglig i Helligdommen; men ypperstepræsterne og de skriftkloge og de første i folket søgte at slå ham ihjel. 48 Og de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre; thi hele Folket hang ved ham og hørte ham.

(1931 revideret)

Hør prædiken 8.s.e. Trinitatis 2019

Dette hellige evangelium til 8. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 7 vers 15-23

15 Men vogt jer for de falske profeter, som komme til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.

16 Af deres frugter skal I kende dem. Samler man vel vindruer af torne eller figner af tidsler?

17 Således bærer hvert godt træ gode frugter, men det rådne træ bærer dårlige frugter.

18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter.

19 Hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.

20 Altså skal I kende dem af deres frugter.

21 Ikke enhver, som siger til mig: ”Herre, Herre!” skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min Faders vilje, som er i Himlene.

22 Mange skal sige til mig på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit Navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit Navn, og har vi ikke gjort mange kraftige gerninger ved dit Navn?

23 Og da vil jeg bekende for dem: Jeg kendte jer aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret!

(D31 revideret 2017)

Hør prædiken 7.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 7. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Markus i kapitel 8 vers 1-9:

8 I de dage, da der atter var en stor skare, og de intet havde at spise, kaldte han sine disciple til sig og siger til dem: 2 “Jeg ynkes inderligt over skaren; thi de er allerede forblevet hos mig i tre dage og har intet at spise. 3 Og dersom jeg lader dem gå fastende hjem, vil de lide nød på vejen, og nogle af dem er kommet langvejsfra.” 4 Og hans disciple svarede ham: “Hvordan skal nogen kunne mætte disse med brød her i en ørken?” 5 Og han spurgte dem: “Hvor mange brød har I?” Og de sagde:”syv.” 6 Og han byder Skaren af sætte sig ned på Jorden; og han tog de syv brød, takkede, brød dem og gav sine disciple dem, at de skulle lægge dem frem; og de lagde dem frem for skaren. 7 Og de havde nogle få småfisk; og han velsignede dem og sagde, af også disse skulde lægges frem. 8 Og de spiste og bleve mætte; og de opsamlede af tiloversblevne stykker syv kurve. 9 Men de var omtrent fire tusinde; og han lod dem gå bort.