Konfirmationssalme: Ophold os Gud og Fader kær

1 Ophold os Gud og Fader kær,
I katekismens rene lær’,
Som du ved Luther lod udgå
For de enfoldige og små.

2 Giv du os nåde her på jord,
At holde ret de ti buds ord;
Giv du os, Herre, troen skøn
På Jesus Krist, din kære Søn!

3 Vor Fader, du vor frelses havn,
Vi bede dig i Jesu navn,
Hjælp os at tænke på vor dåb
Og leve, dø i livsens håb.

4 Og falder vi, lad os opstå
Og gøre bod og nåde få
Og nyde så dit kød og blod
Sandt under brød og vinen god!

5 Ophold os Herre, Helligaand,
I levned rent og lærdom sand,
Stå du os bi i al vor nød
Og frels os fra den evig død!

Ludwig Helmbold (død 1592)

Norsk v. ukendt oversætter.

Revideret 2021 v. Magnus N. Sørensen efter Norske synodes salmebog og Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *