Far, verden, far vel! (Alle vers)

En salme med måske et lidt dårligt ry som en primært negativ salme. Det skyldes måske også, at man i Den Danske Salmebog har fjernet de sidste 5 vers, så det, der står tilbage, er en del vers om denne verdens forfængelighed og 2 vers om alternativet hertil. Her er den i en let revideret udgave med alle 15 vers. Man skal lægge mærke til, at med undtagelse af vers 2, så har versene om denne verdens forfængelighed i vers 1-8 en pendant i vers 9-15 om Abrahams skød.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *