“Lad al jordens kød nu tie” – Salme over Jakobsliturgiens kerubhymne

En fri gendigtning af “Let all mortal flesh keep silence”, som er en engelsk metrisk gendigtning fra 1800-tallet af Jakobsliturgiens kerubhymne, som er en af de tidligst kendte hymner, formodentligt fra ikke senere end 275 e.kr.

Denne hymne blev senere udskiftet med det, der i dag kendes som kerubhymnen i østkirkens liturgier, men bibeholdes i Jakobsliturgien, som stadig bruges ved visse lejligheder. Kerubhymnen markerede overgangen til nadverliturgien og passer i en vestkirkelig kontekst ind som salme efter prædikenen.

Melodien kan bl.a. findes her.

Som øvrige salmer her på siden til fri afbenyttelse med kildeangivelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *