Er helvede retfærdigt? – Prædiken Domssøndag over Mat 25,31-46 – video og lyd

Alle mennesker har i deres samvittighed en fornemmelse af den kommende dom og er dagligt igang med en indre forsvarstale for sig selv. Alligevel møder helvede kritik fra ikke-troende, og troende anfægtes også deraf. Det skyldes måske et forkert billede af Gud, et forkert billede af synden og et forkert billede af, hvad helvede er.

I søndagens prædiken lærer vi med udgangspunkt i Mat 25,31-46 om, hvordan Gud på dommedag ikke længere skjuler sig, men viser sig fuldt ud. Det betyder, at de troende vil få evigt liv i forening med Gud, når forkrænkeligheden og syndens foebandelser i dette liv er skrællet væk.

Det betyder også, at de, der ikke ville tage imod Guds frelse i nådens tid, ikke længere vil opleve Guds velsignede nærvær, men alene Guds nærvær i sin vrede og majestæt. De vil være overladt til den tomhed, der er tilbage, når Gud har trukket sin nåde tilbage også i form af de skabte gaver, der skulle afspejle giveren, men som løsrevet fra Ham er tomhed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *