Hør prædiken: Guds dom og løfte til Adam og Eva (1 Mos 3,14-24)

Hør dagens prædiken, som handler om, hvordan Gud forbander slangen og lover at sende en frelser, der skal knuse Satans magt gennem sin egen lidelse.

Dernæst forbander Gud kvindens moder- og hustrukald og mandens kald som familiens forsørger og overhoved.

Gud sender derpå menneskene ud af Edens have, så de ikke skal leve evigt på jorden som syndere.

Hør prædiken: Kvindens skabelse og ægteskabet (1 Mos 2,18-25)

Gammeltestamentlig læsning: Første Mosebog kapitel 2 vers 18-25:

18 Derpå sagde Gud HERREN: “Det er ikke godt for mennesket at være ene; jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham!”

19 Og Gud HERREN havde dannet af agerjorden alle markens dyr og himmelens fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende væsener, det skulle være deres navn.

20 Adam gav da alt kvæget, alle himmelens fugle og alle markens dyr navne – men til sig selv fandt Adam ingen medhjælp, der passede til ham.

21 Så lod Gud HERREN en dyb søvn falde over Adam, og da han var sovet ind, tog han et af hans ribben og lukkede med kød i dets sted;

22 og af ribbenet, som Gud HERREN havde taget af Adam, byggede han en kvinde og førte hende hen til Adam.

23 Da sagde Adam: “Denne gang er det ben af mine ben og kød af mit kød; hun skal kaldes kvinde, thi af manden er hun taget!”

24 Derfor forlader en mand sin fader og moder og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød.

25 Og de var begge nøgne, både Adam og hans Hustru, men de skammede sig ikke.

(Gen 2:18-25 D31 – revideret 2016)