Hør juleaftens prædiken 2015

Dette hellige evangelium til Juleaften skriver evangelisten Matthæus i kapitel 1 vers 18-25:

18 Men med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Da Maria, hans moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, før de kom sammen, at være med barn ved Helligånden.

19 Men da Josef, hendes mand, var retfærdig og ikke ville beskæmme hende offentligt, besluttede han hemmeligt at skille sig fra hende.

20 Men idet han tænkte derpå, se, da viste en Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: “Josef, Davids søn! Frygt ikke for at tage din hustru Maria til dig; thi det, som er undfanget i hende, er af Helligånden.

21 Og hun skal føde en søn, og du skal kalde hans navn Jesus; thi han skal frelse sit folk fra deres synder.”

22 Men dette er alt sammen sket, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved profeten, som siger:

23 “Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og man skal kalde hans navn Immanuel,” hvilket betyder: Gud med os.

24 Men da Josef vågnede op at søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og han tog sin hustru til sig.

25 Og han kendte hende ikke, førend hun havde født sin søn, den førstefødte, og han kaldte hans navn Jesus.

(Mat 1:18-25 D31 revideret 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *