Hør prædiken: Guds dom og løfte til Adam og Eva (1 Mos 3,14-24)

Hør dagens prædiken, som handler om, hvordan Gud forbander slangen og lover at sende en frelser, der skal knuse Satans magt gennem sin egen lidelse.

Dernæst forbander Gud kvindens moder- og hustrukald og mandens kald som familiens forsørger og overhoved.

Gud sender derpå menneskene ud af Edens have, så de ikke skal leve evigt på jorden som syndere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *