Hør prædiken: “…og I skal erkende sandheden” ( Joh 8,28-36) 4.s.e. Påske 2016

Det er udbredt i dag, at man er pessimist på sandhedens vegne, men optimist på menneskehedens vegne.

Mange forestiller sig, at vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad sandheden er. Omvendt mener man, at mennesker har en fri vilje, så de ville vælge sandheden, hvis den blot var klart åbenbaret for os.

I søndagens evangelietekst, lærer vi af Jesus, at det modsatte gør sig gældende. Jesu ord er klare og tilstrækkelige til at lære sandheden at kende. Og mennesker er af naturen bundet af synden, så de ikke vil det gode. Og kun Guds ord formår at frigøre mennesker fra synden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *