Hør prædiken: Man bør adlyde Gud mere end mennesker (ApG 5,17-42) 13.s.e. Trinitatis 2016

Hør søndagens prædiken om apostlene, som anklages af jødernes højeste myndighed, fordi de har prædiket Guds ord, selvom det var blevet dem forbudt.

Peter forsvarer sig med, at man bør adlyde Gud mere end mennesker. Dette svar er relevant også for os i dag, som også kan komme i en situation, hvor øvrigheden befaler os ikke at prædike Guds ord eller dele af det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *