Hør prædiken 1.s.e. Epifani 2017 (Luk 2,39-52)

1. søndag efter Helligtrekonger, Epifani eller Kristi Åbenbarelsesfest. Kært barn har mange navne, og søndagen kaldes også traditionelt den hellige families fest.

Vi hører om Jesusbarnet, der vokser op i Nazareth og tages med sine forældre til Templet i Jerusalem, hvor han giver et glimt af sin guddommelighed.

Søndagens tekst lærer os både om kristnes pligter i familie og menighed. Den handler også både om Jesu person og frelserværk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *