Hør prædiken fra Mariæ Bebudelse 2018 (Luk 1,39-56)

Dette hellige evangelium til Mariæ Bebudelse skriver evangelisten Lukas i kapitel 1 vers 39-56

39 Men Maria stod op i de samme dage og drog i hast til bjergegnen til en by i Juda. 40 Og hun kom ind i Sakarias’s Hus og hilste Elisabeth. 41 Og det skete, da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang fosteret i hendes liv. Og Elisabeth blev fyldt med den Helligånd 42 og råbte med høj røst og sagde: “Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt! 43 Og hvorfor sker dette mig, at min Herres Moder kommer til mig? 44 Thi se, da din hilsens røst nåede mine øren, sprang fosteret i mit liv med fryd. 45 Og salig er hun, som troede; thi det skal fuldendes, hvad der er sagt hende af Herren.”

46 Og Maria sagde: “Min sjæl ophøjer Herren; 47 og min ånd fryder sig over Gud, min Frelser; 48 thi han har set til sin tjenerindes ringhed. Thi se, nu herefter skulle alle slægter prise mig salig, 49 fordi den mægtige har gjort store ting imod mig. Og hans navn er helligt; 50 og hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt over dem, som frygter ham. 51 Han har øvet vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som er hovmodige i deres hjertes tanke. 52 Han har nedstødt mægtige fra troner og ophøjet ringe. 53 Hungrige har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændede bort. 54 Han har taget sig af sin tjener Israel for at ihukomme barmhjertighed, 55 således som han talte til vore Fædre, imod Abraham og hans sæd til evig tid”

56 Og Maria blev hos hende omtrent tre måneder, og hun drog til sit hjem igen.

(D31 revideret 2016/2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *