Hør prædiken 8.s.e. Trinitatis 2019

Dette hellige evangelium til 8. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Matthæus i kapitel 7 vers 15-23

15 Men vogt jer for de falske profeter, som komme til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.

16 Af deres frugter skal I kende dem. Samler man vel vindruer af torne eller figner af tidsler?

17 Således bærer hvert godt træ gode frugter, men det rådne træ bærer dårlige frugter.

18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter.

19 Hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.

20 Altså skal I kende dem af deres frugter.

21 Ikke enhver, som siger til mig: ”Herre, Herre!” skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min Faders vilje, som er i Himlene.

22 Mange skal sige til mig på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit Navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit Navn, og har vi ikke gjort mange kraftige gerninger ved dit Navn?

23 Og da vil jeg bekende for dem: Jeg kendte jer aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret!

(D31 revideret 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *