Hør prædiken til reformationssøndag: Retfærdiggørelsen

Epistlen til Reformations Søndag skriver Paulus i Romerbrevet i kapitel 3 vers 19-31:
19 Men vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven, for at hver mund skal stoppes og hele verden blive strafskyldig for Gud,
20 fordi intet kød vil blive retfærdiggjort for ham af lovens gerninger; thi ved loven kommer erkendelse af synd.
21 Men nu er uden lov Guds retfærdighed åbenbaret, om hvilken der vidnes af loven og profeterne.
22 nemlig Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus, for alle og over alle dem, som tror; thi der er ikke forskel.
23 Alle har jo syndet, og mangler Guds herlighed,
24 og de bliver retfærdiggjorte uforskyldt af hans nåde ved den forløsning, som er i Kristus Jesus,
25 hvem Gud fremstillede som nådestol ved troen på hans blod til bevis på sin retfærdighed, fordi Gud i sin langmodighed havde båret over med de forud begåede synder,
26 for at vise sin retfærdighed i den nærværende tid, for at han kunne være retfærdig og retfærdiggøre den, som er af tro på Jesus.
27 Hvor er så vor ros? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Gerningernes? Nej, men ved troens lov.
28 Vi mener nemlig, at mennesket bliver retfærdiggjort ved tro, uden lovens gerninger.
29 Eller er Gud alene jøders Gud? Mon ikke også hedningers? Jo, også hedningers;
30 så sandt som Gud er én og vil retfærdiggøre omskårne af tro og uomskårne ved troen.
31 Gør vi da loven til intet ved troen? Nej, langtfra! Tværtimod stadfæster vi loven!
(Rom 3:19-31 D31 revideret 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *