Hør prædiken 21.s.e. Trinitatis

Dette hellige evangelium til 21. s.e. Trinitatis skriver evangelisten Johannes i kapitel 4 vers 46-53

46 Han kom da atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vandet til vin. Og der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum.

 47 Da denne hørte, at Jesus var kommen fra Judæa til Galilæa, gik han til ham og bad om, at han vilde komme ned og helbrede hans søn; thi han var døden nær.

 48 Da sagde Jesus til ham: “Dersom I ikke ser tegn og undergerninger, vil I ikke tro.”

 49 Embedsmanden siger til ham: “Herre! kom, før mit barn dør.”

 50 Jesus siger til ham: “Gå bort, din søn lever.” Og manden troede det ord, som Jesus sagde til ham, og gik bort.

 51 Men allerede imens han var på hjemvejen, mødte hans tjenere ham og meldte, at hans barn levede.

 52 Da udspurgte han dem om den time, i hvilken det var blevet bedre med ham; og de sagde til ham: “I går ved den syvende time forlod feberen ham.”

 53 Da erkendte faderen, at det var sket i den time, da Jesus sagde til ham: “Din søn lever;” og han troede selv og hele hans hus.

 54 Dette var det andet tegn, som Jesus gjorde, da han var kommen fra Judæa til Galilæa.

(Joh 4:46-54 D31 revideret 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *