Hør prædiken 1.s.e. Kristi Åbenbarelse

Dette hellige evangelium til 1. søndag efter Epifani skriver evangelisten Markus i kapitel 10 vers 13-16

13 Og de bar små børn til ham, for at han skulle røre ved dem; men disciplene truede dem, som bar dem frem. 14 Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: “Lad de små børn komme til mig; forbyd dem det ikke, thi Guds rige hører sådanne til. 15 Sandelig, siger jeg jer, den, som ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, han skal ingenlunde komme ind i det.” 16 Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Markus 10,13-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *