Hør prædiken 3.s.e. Kristi Åbenbarelse 2020

Dette hellige evangelium til 3.s. Kristi Åbenbarelse skriver evangelisten Lukas i kapitel 17 vers 5-10

Og apostlene sagde til Herren: “Forøg vor tro!”

 6 Men Herren sagde: “Hvis I har tro som et sennepskorn, da kunne I sige til dette morbærfigentræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet, og det ville adlyde jer.

 7 Men hvem af jer, som har en tjener, der pløjer eller vogter, siger til ham, når han kommer hjem fra marken: Gå straks hen og sæt dig til bords?

 8 Vil han ikke tværtimod sige til ham: Tilbered, hvad jeg skal spise, og bind så op om dig, og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; og derefter må du spise og drikke?

 9 Mon han er tjeneren taknemmelig, fordi han gjorde det, som var befalet? Jeg mener det ikke.

 10 Således skal også I, når I har gjort alle de ting, som er jer befalet, sige: Vi er unyttige tjenere; kun hvad vi var skyldige at gøre, har vi gjort.”

(Luk 17:5-10 D31 revideret)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *