Jesu frelserværk, ugedagene og påskefesten

Et lille revideret uddrag af min påskeprædiken fra sidste år om påskedagene i lyset af
Paulus skriver i Kol 2:16-17: 16 Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymåne eller Sabbat, 17 hvilket er en Skygge af det, som skulde komme, men Legemet* er Kristi. (Col 2:16-17 D31)
Jesu frelserværk og ugen
a) Palmesøndag – Seks dage før påskeofferet – Bethania
b) Da blev han salvet til sin død ag Maria, Marthas og Lazarus søster
i) Nogen har ment, at det var den samme som Maria Magadalena
ii) I hvert tilfælde beretter Johannes om denne Maria som en, der tror på, at Jesus skal dø
iii) Påskedag, den første dag i ugen, opstod Jesus fra de døde og begyndte dermed den nye skabelse
c) Dernæst drog Jesus ind i Jerusalem palmesøndag, den første dag i ugen
d) Jesu begyndte sit værk den hellige uge med den første dag i ugen og fuldfører det den sjette dag, da han led og døde
e) Den syvende hviler han i graven
f) Sådan opfylder han ugen, som Gud indstiftede ved skabelsen

g) Det er formodentligt ikke tilfældigt – Gud skabte ugen med netop denne uge som mål

Jesus og påskehøjtiden
a) Han døde langfredag, hvor lammet blev slagtet: 5 På den fjortende Dag i den første Måned ved Aftenstid er det Påske for HERREN. (Lev 23:5 D31)
b) Påskelørdag lå han i graven, ligesom israelitterne på denne årlige store sabbat ikke måtte udføre noget arbejde: 6 På den femtende Dag i samme Måned er det de usyrede Brøds Højtid for HERREN; i syv Dage skal I spise usyret Brød. 7 På den første Dag skal I holde Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre. (Lev 23:6-7 D31)
c) Den sekstende, dagen efter højtidsstævnet skulle der ofres førstegrøden af afgrøden: 10 Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer til det Land, jeg vil give eder, og høster dets Høst, skal I bringe Præsten Førstegrødeneget af eders Høst. 11 Han skal udføre Svingningen med Neget for HERRENS Åsyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Præsten udføre Svingningen dermed. (Lev 23:10-11 D31)
d) Også dette var en skygge af Jesu gerning. Her fejrede israelitterne den første afgrøde og løftet om, at Gud også ville give dem resten af afgrøden i det år
e) Denne afgrøde var kommet ved, at de havde sået korn i jorden
f) Det er muligvis det, Jesus henviser til, når han taler om hvedekornet i Joh 12: 24 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvis ikke Hvedekornet falder i Jorden og dør, bliver det ene; men dersom det dør, bærer det megen Frugt. (Joh 12:24 D31)
g) Jesus døde og blev lagt i graven, som kornet, der blev sået
h) Nu er han opstået som førstegrøden på dagen for føstegrødeofferet
i) Paulus skriver derfor om Jesus som førstegrøden i 1 Cor 15: 20 Men nu er Kristus oprejst fra de døde, som Førstegrøde af de hensovede. 21 Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er også dødes Opstandelse kommen ved et Menneske. 22 Thi ligesom alle dø i Adam, således skulle også alle levendegøres i Kristus. 23 Dog hver i sit Hold: som Førstegrøde Kristus, dernæst de, som tilhøre Kristus, ved hans komme. (1Co 15:20-23 D31)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *