Jødisk påskemåltid eller påskevigilie?

Det er tid til min årlige svada mod kirker, der holder jødisk påskemåltid på skærtorsdag ud fra den tanke, at det skulle danne baggrund for indstiftelsen af nadveren
For det første, så er det i det mindste ikke ubestridt, om nadveren blev indstiftet i forbindelse med et påskemåltid. (Tjek f.eks. denne afhandling: http://www.stseraphimstjohnsandiego.org/…/A%20Patristic…)
For det andet, så er det tvivlsomt eller i hvert tilfælde diskutabelt, om den jødiske seder fandtes på Jesu tid.
For det tredje er det diskutabelt, om det var den jødiske seder eller det kristne påskevigilie, der kom først og danner baggrund for det andet. (Se om 2 og 3 Israel Yuvals artikel her: https://www.academia.edu/…/Yuval_Easter_and_Passover_as…)
Jeg har ikke noget imod, at kristne, der er etniske jøder, holder fast dele af den jødiske seder som en kulturel ting, ligesom når etnisk danske ateister går om juletræ eller kristne sætter uskyldige kravlenisser op.
Men når kirker arrangerer sådanne ting på skærtorsdag, så er det svært at komme udenom, at man kopierer en anden ikke-kristen religions ritualer – en religion, der netop er blevet til som en reaktion imod Messias og hvis fortsatte eksistens er betinget af, at Jesus ikke er Messias.
Jeg vil i stedet foreslå, at man lader sig inspirere af det tidlige kristne påskevigilie, som tager udgangspunkt i mange af de samme frelseshistoriske temaer og forbinder Kristi frelserværk med syndfloden, udvandringen af Egypten og løfterne om en ny pagt.
Det er også bedre end at bruge påskenat på Grundtvigs østkirkeligt inspirede spekulationer om nedfarten til dødsriget, som nemt fører kætterier om omvendelse efter døden med sig.
Jeg har taget tilløb nogle år, men forsøger mig med et påskevigilie i år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *