Te Deum – Norske Synodes Psalmebog

Mel. Gør døren høj

1 O store Gud, vi lover dig!
O Herre, vi bekender dig!
Dig, evig Fader, priser vi!
Al Jord og Himmel stemmer i!

2 Dig Himlen med sin Englehær,
Dig alle Magter Pris frembær,
Cherubers og Serafers Mund
Dig priser højt i allen Stund.

3 Du hellig, hellig, hellig er,
Gud, Zebaoth, vor Herre kær,
Og fuld er Himmel, fuld er Jord
Udaf din Guddoms Ære stor.

4 De herlige Apostles kor,
Der hellige Profeters kor
Og Martyskaren hvideklæd
Lovsynger dig i Evighed.

5 Din Christenhed på Jorderig
Tilbeder og bekender dig
Som Faderen af Evighed,
Hvis Magt ej Mål og Ende ved.

6 Og Ordet, Guds enbårne Søn,
Som gav til Arv os Himlens Løn
Og Ånden, vores Trøster sand,
Høilovet over alle Land.

7 Du Ærens Konge, Jesu sød,
Af evig Fader evig Sød,
For Jomfruliv dig ej undslog,
Men os at frelse Manddom tog.

8 Du Dødens brod har taget bort,
Og åbnet for os Himlens Port;
Du sidder ved Guds højre Hånd
Og hersker over alle Land.

9 Du kommer med Guds Vælde stor
At holde Dommedag på Jord;
Så hjælp os nu, vær vores Trøst,
Som du så dyre har forløst!

10 Et Sted hos dig du os bered
Blandt Helgener i Salighed
Dit Folk til Hjælp, o Kriste kom,
Velsign din Arv og Ejendom!

11 Styr og reger din Christenhed,
Ophøj du den i Evighed!
Fra Dag til Dag vi prise dig,
Dit Navn vi love idelig.

12 I denne Dag bevar os så,
At vi i Synd ej falde må!
Forbarm dig, Herre over os!
Forbarme dig dog over os!

13 Vær os, o Gud, miskundelig,
Som vi og håbet har på dig!
Dig, Herre har jeg håbet på,
Til Skamme skal jeg aldrig stå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *