Hvor stor er dog den kærlighed – salme om nøglemagten af Veit Dietrich

Hvorstorerdogdenkærlighed_nøglemagten

 

Mel. O kommer hid dog til Guds Søn

1 Hvor stor er dog den Kærlighed,
Som Gud i himlens herlighed
Har sendt sit folk hernede!
Vi alle var i syndens stand,
Og hver og en var dødsens mand,
Udstødt fra saligheden.

2 Vi spiret er af syndig rod,
Og ondt er hjerte, sind og mod;
Den, som af kød er båren,
Vanartet vandrer dødens vej,
Og viljen vor den duer ej
At redde os af faren.

3 Den jammer Gud med ynk har kendt
Og derfor sin enbårne sendt,
Som syndigt kød at skue,
At lide for os korsets Død,
At hjælpe os af syndens nød
Og slukke vredens lue.

4 Den gerning Kristus har fuldgjort,
Og vist os livets vej og port
Alt ved sit ord det rene,
Som lærer os at gøre Bod,
At tro Guds søn af hjerterod
Og trøstes ved ham ene.

5 Han gør os nåden vis og klar,
Fordi han selv indstiftet har
Sin dåb og dyre væde;
Derved vi fødes ny af Gud
Og flyttes til Guds rige ud
Fra Satans mørke sæde.

6 Enhver, som tror og tager dåb,
Han livet har og Livsens håb;
Tag dette ord til hjerte
Til trøst i al din sorg og nød,
Til kraft i kamp mod synd og død,
I sjæls og legems smerte!

7 Men ak, hvor er vor afmagt stor!
I tanker, gerninger og ord
Vi synder uden ende,
Og hjertet finder ingen trøst
Af dåbens bad og ordets røst,
Men kan blot synden kende.

8 Frygt ej! en stor afløsnings-magt
Vor Herre Krist på jord har lagt
I sine hyrders hænder:
Hvem I af synden løser ud,
Han løst og være skal af Gud,
Og bundet den, I binder.

9 Så har han og af nåde stor
Beredt for os sit nadverbord,
Hvormed ham selv vi nyder,
Det signed’ brød og vinen god
Det er hans legem og hans blod,
Alt som hans ord de lyder.

10 Det er hans legem, som blev strakt
På korset og i døden bragt,
At fred vi skulle finde;
Det er hans blod, som sletted’ ud
Vor store syndegæld hos Gud’
Drag dette ret til minde!

11 Ja glem dog ej, o kære sjæl,
Hvor Gud har gjort imod dig vel!
Tak ham af hjertens grunde,
Som ved sin Søn, han os har sendt,
Sit rene ord og sakrament
Os synd’re ville unde!

12 Deri er bod for al vor brøst,
Deri er liv og fred og trøst,
Trods synds og dødens snare.
Gud unde alle her på Jord
At tro og trøste på hans ord
Og hjem til hannem fare!

Veit Dietrich. Oversat af J.N. Skaar. Revideret 2021 Magnus N. Sørensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *