Prædiken 18.s.e.T 2023: Lov og Evangelium (Mat 22,34-46)

I søndagens evangelietekst forsøger farisæerne at få Jesus på glatis ved at spørge til det højeste bud i loven.

Jesus skærer dog ind til benet og fortæller, at kærligheden til Gud og næsten sammenfatter hele loven. Jesus ønsker dog ikke blot at vise dem, hvad Gud kræver.

Derfor stiller Jesus et modspørgsmål, der har med Messias – og dermed evangeliet – at gøre. På den måde demonstrerer Jesus i søndagens tekst de to hovedpunkter i den kristne tro: Loven og evangeliet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *