Er en nådig Gud stadig relevant – Se eller hør prædiken fra reformationssøndag (Rom 5,1-59

“I dag søger mennesker ikke efter en nådig Gud. I stedet for, må Gud søge efter nådige mennesker.” Sådan har jeg hørt det udtrykt.

Sekulariseringen betyder, at gud på mange måder er udenfor menneskers horisont og selv for kristne uden for dagliglivets horisont. På overfladen ser mennesker derfor ikke ud til at søge efter en nådig Gud, og budskabet om Guds frie nåde og tilgivelse ved troen på Jesus, kan derfor synes irrelevant.

I stedet fokuserer man på at udleve sine drømme og lyster, som megen moderne populærpsykologi vil mener, at man ikke bør undertrykke, fordi undertrykkelse giver uheldige problemer.

Og det kan der være noget rigtigt i. Men måske er tingene vendt på hovedet. Flere ting kunne pege på, at mennesker undertrykker den viden, de har om Gud, Guds lov og deres egen synd, og at det får uheldige virkninger.

For skylden og behovet for tilgivelse dukker op i samvittigheden igen, så man kan forsøge at projicere det over på andre ting. Det kan man se bl.a. i lysten til at fortælle om ens synd til andre frem for at bekende den som synd overfor Gud.

Man kan også set det i krav om accept fra andre eller fra en selv i stedet for accept fra Gud. Samvittigheden ved godt, at der er et problem, og menneskelige løsninger kan ikke løse det. Selvom moderne mennesker ikke søger en nådig Gud, er meget af det, de søger, substitutter for en nådig Gud. Hør mere i søndagens prædiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *