Hør søndagens prædiken: Dommedag (Mat 25,31-46) s.s. i kirkeåret 2015

Evangelium: Matthæus 25,31-46
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle de hellige engle med ham, da skal han sidde på sin herligheds trone.
32 Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene.
33 Og han skal stille fårene ved sin højre side, men bukkene ved den venstre.
34 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: kom, I min Faders velsignede, tag det rige i arv, som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse.
35 Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog mig hjem til jer;
36 jeg var nøgen, og I klædte mig; jeg var syg, og I besøgte mig; jeg var i fængsel, og I kom til mig.
37 Da skal de retfærdige svare ham og sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig mad, eller tørstig og gav dig at drikke?
38 Hvornår så vi dig fremmed og tog dig hjem til os, eller nøgen og klædte dig?
39 Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og kom til dig?
40 Og kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg jer: Hvad I har gjort imod én af disse mine mindste brødre, har I gjort imod mig.
41 Da skal han også sige til dem ved den venstre Side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle.
42 Thi jeg var sulten, og I gav mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gav mig ikke at drikke;
43 jeg var fremmed, og I toge mig ikke hjem til jer; jeg var nøgen, og I klædte mig ikke; jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig ikke.
44 Da skal også de svare og sige: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel og hjalp dig ikke?
45 Da skal han svare dem og sige: Sandelig, siger jeg jer: Hvad I ikke har gjort imod én af disse mindste, har I heller ikke gjort imod mig.
46 Og disse skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”
(Mat 25:31-46 D31 – revideret 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *