Hør prædiken fra 1.s.i. advent 2015 (Luk 4,16-30)

Dette hellige evangelium til 1. søndag i advent skriver evangelisten Lukas i kapitel 4 vers 16-30:

16 Han kom også til Nazaret, hvor Han var opfostret, og efter Sin sædvane gik Han på sabbatsdagen ind i synagogen, og Han rejste Sig for at læse op.

 17 Man gav Ham da profeten Esajas’ Bog, og Han rullede bogen op og fandt det sted, hvor der står skrevet:

 18 “HErrens Ånd er over Mig, fordi Han har salvet Mig til at forkynde Evangeliet for fattige! Han har sendt Mig for at helbrede dem, som er sønderbrudte i hjertet, for at forkynde løsladelse for fanger, og for blinde, at de skal få deres syn igen, for at sætte undertrykte i frihed,

 19 og for at proklamere et HErren velbehageligt år”

 20 Så rullede Han bogen sammen, gav den til tjeneren og satte Sig, og alle i synagogen fæstede deres øjne på Ham.

 21 Da begyndte Han at tale til dem: “I dag er Dette Skriftord, som lød for jeres ører, gået i opfyldelse!”

 22 Og alle gav Ham vidnesbyrd og undrede sig over De nådens Ord, Som udgik af Hans mund, og de sagde “Er Han ikke Josefs Søn?”

 23 Han sagde da til dem: “I vil sikkert bruge dette ordsprog om Mig: “Læge, helbred Dig Selv! alt dét, som vi har hørt, at [Du har gjort] i Kapernaum – gør også dét her på Dit hjemsted”!”

 24 Men Han sagde: “Sandelig, Jeg siger jer: ingen profet er værdsat i sin hjemby!

 25 Og Jeg siger jer i sandhed: der var mange enker i Israel i Elias’ dage, da himmelen blev lukket i tre år og sex måneder, så der kom en stor hungersnød i hele landet –

 26 til ingen af dem blev Elias dog sendt, men til en enke i Sarepta i Sidonien!

 27 Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid – ingen af dem blev dog renset, men syreren Na’aman.”

 28 Da de hørte dette, fyldtes alle i synagogen af harme.

 29 Og de rejste sig og drev Ham ud af byen, og de førte Ham hen til randen af det bjerg, på hvilket deres by var bygget, for at styrte Ham ned!

 30 Men Han gik blot ud midt gennem skaren og drog bort derfra!

 (Luk 4:16-30 Wierød – revideret 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *