Hør prædiken 12. s.e. Trinitatis

Epistlen til 12.s.e.Trinitatis skriver apostlen Paulus i Andet Korintherbrev i kapitel 3 vers 4-11

Men en sådan tillid har vi ved Kristus overfor Gud, ikke at vi af os selv er dygtige til at udtænke noget som ud af os selv; men vor dygtighed er af Gud, som også gjorde os dygtige til at være et nyt testamentes tjenere, ikke bogstavens, men Åndens; thi bogstaven ihjelslår, men Ånden levendegør. Men når dødens tjeneste, med bogstaver indristet i sten, fremtrådte i herlighed, så at Israels børn ikke kunde fæste øjet på Moses’s ansigt på grund af hans ansigts herlighed, som dog forsvandt, hvorledes skal da ikke Åndens tjeneste endnu mere være i herlighed? Thi når fordømmelsens tjeneste havde herlighed, er meget mere retfærdighedens tjeneste rig på herlighed. 10 Ja, det herlige er jo i dette tilfælde endog uden herlighed i sammenligning med den endnu større herlighed. 11 Thi når det, der forsvandt, fremtrådte med herlighed, da skal meget mere det, der bliver, være i herlighed. 

(D31 revideret 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *