Hør prædiken påskedag (Joh 20,1-18)

Dette hellige evangelium til Påskedag skriver evangelisten Johannes i kapitel 20 vers 1-18

Men på den første dag i ugen kommer Maria Magdalene tidligt, imens det endnu er mørkt, til graven og ser, at stenen er taget bort fra graven,

 2 Da løber hun og kommer til Simon Peter og til den anden discipel, ham, hvem Jesus elskede, og siger til dem: “De har taget Herren bort fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.”

 3 Da gik Peter og den anden discipel ud, og de kom til Graven.

 4 Men de to løb sammen, og den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og kom først til graven.

 5 Og da han kiggede ind, ser han linklæderne ligge der, men gik dog ikke ind.

 6 Da kommer Simon Peter, som fulgte ham, og han gik ind i Graven og så linklæderne ligge der

 7 og tørklædet, som han havde haft på sit hoved, ikke liggende ved linklæderne, men sammenrullet på et sted for sig selv.

 8 Nu gik da også den anden discipel, som var kommet først til graven, ind, og han så og troede.

 9 Thi de forstod endnu ikke skriften, at han skulde opstå fra de døde.

 10 Da gik disciplene atter bort til deres hjem.

 11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu græd, kiggede hun ind i graven,

 12 og hun ser to engle sidde i hvide klæder, en ved hovedet og en ved fødderne, hvor Jesu legeme havde ligget.

 13 Og de sige til hende: “Kvinde! hvorfor græder du?” Hun siger til dem: “Fordi de har taget min Herre bort, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.”

 14 Da hun havde sagt dette, vendte hun sig om, og hun ser Jesus stå der, og hun vidste ikke, at det var Jesus.

 15 Jesus siger til hende: “Kvinde: hvorfor græder du? Hvem leder du efter?” Hun mente, det var havemanden, og siger til ham: “Herre! Dersom du har båret ham bort, da sig mig, hvor du har lagt ham, så vil jeg tage ham.”

 16 Jesus siger til hende: “Maria!” Hun vender sig om og siger til ham på Hebraisk: “Rabbuni!” hvilket betyder mester.

 17 Jesus siger til hende: “Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaret til min Fader; men gå til mine brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og jeres Fader og til min Gud og jeres Gud.”

 18 Maria Magdalene kommer og forkynder disciplene: “Jeg har set Herren,” og at han havde sagt hende dette.

 (Joh 20:1-18 D31 revideret 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *