Hvem kan bestå for Guds og lammets vrede – Allehelgensprædiken over Åb 7,1-17 (Video og lyd)

På Allehelgens søndag fokuseres særligt på forskellen mellem den kæmpende og den sejrende kirke. Den kæmpende kirke er kirken på jorden, der er udsat fra Djævelens, verdens og kødets angreb. Den herliggjorte kirke er de kristne, der er gået ind til herligheden ved døden og ved opstandelsen.

Søndagens prædiketekst, Johannes Åbenbaring kapitel 7 er placeret midt mellem de seks første af syv segl i kapitel 6 og det sidste af de syv segl i kapitel 8 vers 1-5. I kapitel 6 tales om trængslerne på jorden frem til Kristi genkomst, og der sluttes med spørgsmålet om, hvem der kan består for Gud og lammet på deres vredes store dag.

Kapitel 7 besvarer dette spørgsmål ved først at beskrive den kæmpende kirke i vers 1-8 som det nye Israel, der er beseglet til frelse og dermed beskyttes fra trængslerne, ligesom Israel under ørkenvandringen blev beskyttet.

Kirken beskrives her som en militærmønstring som i Fjerde Mosebog, hvor israelitterne mønstredes både før de fyrre år i ørkenen og efter, da de skal drage ind i det forjættede land. Kampen er dog som Kristi kamp og sejr ikke en jordisk magtkamp, men en kamp mod fristelserne til at falde fra.

Fra vers 9-17 beskrives den sejrende kirke som den store hvide flok, der er kommet fra den store trængsel og har vasket deres klæder hvide i lammets blod, så de kan tjene Gud som et nyt præsteskab. De fejrer løvhyttefest, som Israel gjorde det for at mindes ørkenvandringen. De fejrer dermed, at de er blevet beskyttet gennem den store trængsel.

(Lydfil under video)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *