Hør prædiken: De to sønner og de onde vingårdsmænd (Matt 21,28-44) 20.s.e Trinitatis 2016

I søndagens evangelietekst fortæller Jesus to lignelser til jødernes religiøse ledere.

Lignelserne handler om hyklere, der hævder at tro på Guds ord og om forvaltere i Guds rige, der sætter sig op mod deres Herre.

Gennem lignelserne får Jesus de jødiske ledere til at fælde dom over sig selv.

De må være advarende eksempler for os, som skal få os til at ransage os selv og leve i daglig omvendelse.

Hør prædiken: Valget af de syv diakoner og Stefanus’ problemer ApG 6

Hør søndagens prædiken om ApG kapitel 6, hvor der berettes om valget af de syv diakoner, der skulle hjælpe apostlene med menighedens jordiske behov. Der berettes også, hvordan en af disse, Stefanus, bekender sin tro og kommer i diskussion med jøderne, så han til sidst tages med til Rådet.

Teksten viser, at der er forskel på evangeliet om syndernes forladelse og hjælp med jordiske behov. Derfor er der også forskel på prædikeembedet og andre embeder i kirken. Samtidig er det alle kristnes pligt at bekende deres tro, selvom det ikke er alle kristne, der skal prædike offentligt.

Hør prædiken: Man bør adlyde Gud mere end mennesker (ApG 5,17-42) 13.s.e. Trinitatis 2016

Hør søndagens prædiken om apostlene, som anklages af jødernes højeste myndighed, fordi de har prædiket Guds ord, selvom det var blevet dem forbudt.

Peter forsvarer sig med, at man bør adlyde Gud mere end mennesker. Dette svar er relevant også for os i dag, som også kan komme i en situation, hvor øvrigheden befaler os ikke at prædike Guds ord eller dele af det.