Audio

Se gudstjeneste eller hør prædiken 1. s.e. Påske

Se gudstjeneste nedenfor eller hør prædiken under videoen om.

  • Hvordan Jesus åbenbarer sin legemlige opstandelse for apostlene, bl.a. den tvivlende Thomas, så de kan være troværdige vidner derom
  • Hvordan Jesus kalder apostlene til prædikeembedet
  • Hvordan Jesus overdrager apostlene og deres efterfølge i prædikeembedet nøglemagten, så de kan løse og binde synder på Guds vegne

Se påskegudstjeneste eller hør prædiken (Joh 20,1-18)

Hør påskedags prædiken om

  • Jesus, der ved sin opstandelse på ottende- og førstedagen viser, at han har opfyldt Guds evige lov i skaberværket og lovens pagt på Sinai, som sabbatten var et tegn på
  • Jesus, der som førstegrøden af de døde, der er opstået på dagen for førstegrødeofferet garanterer vore indgang i det forjættede land, det nye Eden.
  • Jesus, der ved tilsynekomsten af de to keruber ved sin grav og sin tale til Maria i gravhaven ved Jerusalem viser, at han er den nye Adam og ypperstepræst, der er gået ind i det allerhelligste og har banet vej for os til det nye eden, det nye Jerusalem.
  • Jesus, der ved at kalde disciplene brødre viser, at han igennem sin død og opstandelse er den førstefødte af mange brødre, fordi han, der er Guds evige Søn blev menneske og bar vor forbandelse, for at blive genindsat i barnekår ved sin opstandelse og dermed give barnekår til alle dem, der i kraft af hans opstandelse ved dåb og tro er genfødt til at være Guds børn.

Se gudstjeneste herunder og hør prædiken under videoen: